Venäjänkielinen yhdistystoimintavalmennus päättyi Turussa lauantaina 15.11.2014. Päivän aiheina olivat Suomen poliittinen järjestelmä, kansalaistoiminnan muodot ja yhdistysten vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi esiteltiin lyhyesti suomalaisia juhlapäiviä.  Kurssin ensimmäisessä osassa lokakuussa opiskeltiin yhdistyksen perustamista ja toiminnan kehittämistä.

Valmennukseen osallistuneet venäjänkieliset nuoret olivat innostuneita lasten ja nuorten kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta, jota voidaan toteuttaa yhdistyksen puitteissa. Joillakin osallistujilla oli valmis suunnitelma yhdistyksen perustamiseksi. Kiitämme osallistujia aktiivisuudesta ja toivotamme menestystä yhdistystoimintaan.

Kuva: Irina Rekola