Metropolia AMK:n Kätilöopiston opiskelijat Gulmira Akbulatova-Loijas ja Laura Hänninen suunnittelivat ja toteuttivat opinnäytetyönään perhevalmennusohjelman suomen- ja venäjänkielisille äideille. 

Tavoitteena on auttaa venäjänkielisiä äitejä kotoutumaan Suomeen yhdistämällä sosiaalinen tuki, voimaantuminen sekä tiedottaminen resursseista ja palveluista.
 
Vauvan kanssa kulttuuriretkelle, eli venäläisten ja suomalaisten äitien sekä vauvojen vertaistukiryhmä toteutettiin alkuvuodesta 2016.
 
Valmennukseen osallistuneet äidit kokivat kurssin onnistuneeksi ja hyödylliseksi. Sisällön tärkeimmiksi teemoiksi nousivat imetyksen tukeminen, vauvan hoito lempein keinoin kuten hieronnalla sekä lapsen kielellinen kehitys. Synnytystä käsittelevässä teemassa kiinnostusta herätti eniten doulan työ sekä lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät. Vertaistukiryhmän tarjoama emotionaalinen tuki ja sen tärkeys sekä maahanmuuttajaäitien puutteelliset tiedot olemassa olevista lapsiperheiden palveluista nousivat esiin erityisesti äitien avoimessa palautteessa. Työssä mukana olleet asiantuntijat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa ja olivat yhtenäisesti sitä mieltä että tämänlaiselle toiminnalle olisi tilausta myös kunnallisella puolella.
 
 
Hanke jatkuu vuonna 2017.