Osaava-hankkeen Vantaalla järjestämä venäjänkielinen yhdistystoimintakoulutus keräsi 7.4. Tikkurilan kirjastoon peräti 30 yhdistystoiminnassa jo mukana olevaa tai siitä kiinnostunutta venäjänkielistä. Vantaalaisten lisäksi kurssilla on mukana myös muualla pääkaupunkiseudulla asuvia.

Ensimmäisessä koulutusillassa kurssilaiset tutustuivat yhdistystoiminnan perusteisiin Opetuskeskus Vision opettajan Salla Pyykkösen opastuksella. Opiskelijoiden innostus näkyi muun muassa suurena määränä kysymyksiä ja kommentteja.

Koulutus on osa Cultura-säätiön toteuttamaa Osaava-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on luoda venäjänkielisten maahanmuuttajien osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se liittyy Valtion kotoutumisohjelmaan vuosille 2012–2015. Kuusi opetuskertaa sisältävä kurssi jatkuu huhtikuun loppuun.