Juhlarahaston (Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto) syksyn 2016 apurahahaussa jätettiin 206 hakemusta. Näistä stipendihakemuksia oli 97 kpl ja kohdeapurahahakemuksia 109 kpl. Rahoitusta myönnettiin 92 hakijalle yhteensä 174 490 euroa. Hakemuksissa painottuivat opintomatkat Venäjälle sekä venäjän kielen oppimateriaalin kehittämishankkeet. Viittä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teeman (Yhdessä) mukaista hanketta rahoitettiin.
 
”On ilahduttavaa, että juhlarahastosta myönnettävä tuki edistää opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä. Suomelle Venäjä on kiinnostava naapurimaa ja merkittävä yhteistyökumppani. Erilaiset kehityssuunnat eivät tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että Venäjä-osaajilla on aina kysyntää.”, toteaa juhlarahaston asiamies Anna-Maria Liukko. 
 

Tilastotietoa syksyn 2016 apurahahakemuksista