Cultura-stiftelsens tjänster stöder stiftelsens mål att främja integrationen bland ryskspråkiga personer och utvecklingen av ryskspråkig kultur i Finland. Stiftelsen fokuserar på tjänster inom kultur och konst. Tjänsterna utförs i samarbete med statsförvaltningen, städer, kommuner samt övriga aktörer. Utöver detta utvecklar stiftelsen bland anat informations- och träningstjänster, kamratstödverksamhet samt kultur- och fritidstjänster i samarbete med ryskspråkiga organisationer.