Cultura-stiftelsen inledde sin verksamhet i januari 2013. Utöver finska staten är grundande medlemmar i stiftelsen kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Villmanstrand och Joensuu samt organisationerna Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar r.f. (Faro) och Samfundet Finland-Ryssland r.f. Stiftelsens huvudfinansiär är undervisnings- och kulturministeriet.

Språket och kulturen som stärkare av integrationen

Stiftelsen stödjer integrationen av ryskspråkiga i Finland med hjälp av konst och kultur och uppmuntrar ryskspråkiga personer att upprätthålla sin egen identitet samt umgås med andra befolkningsgrupper.

Evenemang, seminarier och andra tillställningar

Stiftelsen arrangerar tillställningar på finska, ryska och engelska. Programmet förverkligas som partnerskapssamarbete med experter och forskningsinstitut, kulturcenter och konstnärer samt multikulturella och invandrarorganisationer. Evenemangen presenterar intressanta riktningar inom konst och kultur och tar upp aktuella teman och fenomen i samhället.

Projekt

Via projekten vill vi sprida information om det finländska samhället och engagera till att delta i samhällets verksamheter. Vi uppmuntrar till växelverkan och ett aktivt medborgarskap. Projekten genomför workshoppar, utbildningar och tillfällen för nätverksskapande. Våra partner är bland annat kommunerna, integrationsexperter och organisationer.

Läs mer om stiftelsens projekt (på finska)

Jubileumsfonden

 

Cultura-stiftelsen förvaltar Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet som grundades av riksdagen den 18 september 2013.

Jubileumsfonden beviljar stöd för finländarnas studier i det ryska språket och kulturen samt för utvecklingen av undervisningen i ryska. Fondens mål är att öka intresset för studier i ryska språket och förbättra studieresultaten, öka mobiliteten och utbytet mellan Finland och Ryssland samt förståelsen för den ryska kulturen i Finland.

Fondens förvaltningsorgan

De fem medlemmarna i fondens direktion är: riksdagsledamot Maria Guzenina, ordförande; generalsekreterare Merja Hannus, Samfundet Finland–Ryssland; professor Tomi Huttunen, Helsingfors universitet; professor Matti Turtiainen, Östra Finlands universitet och kulturrådet Leena Aaltonen, undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer om jubileumsfonden

Kunnig aktör med nätverk

Cultura-stiftelsen är en expertorganisation som främjar integrationen av ryskspråkiga i Finland och uppmuntrar ryskspråkiga till engagemang i det multikulturella Finland. Med hjälp av ett tätt partnerskapssamarbete och en initiativrik växelverkan stärker stiftelsen sin kunskap om aktuella frågor som de ryskspråkiga befolkningsgrupperna grubblar över, både nationellt och internationellt. Mångsidiga nätverk stödjer stiftelsens arbete med att påverka och hjälper till att lyfta fram frågor som är viktiga för stiftelsen i den samhälleliga debatten.
 

Mera information om stiftelsen

Cultura-stiftelsens strategi

Stiftelsens reglar

Bakgrundsmaterial som sammanställdes i Cultura-stiftelsens planerings- och inledningsskede

Dubbelriktad integration