E-postadresserna är i formatet: fornamn.efternamn@culturas.fi

 

Direktör
Pekko Kohonen
+358 (0)10 231 0919
+358 50 414 0914

Utvecklingsdirektör
Kirsti Sutinen
+358 (0)10 231 0902
+358 50 349 8500
 
Informatör                
Hanni Hyvärinen        
+358 (0) 10 231 0915
+358 45 133 7337
 
Projektledare
Eilina Gusatinsky
+358 40 570 5755
 
 

Projektchef, jubileumsfond
Irma Kettunen
+358 (0)10 231 0908
+358 400 584 248

Förvaltningschef
Jaakko Holmalahti
+358 (0)10 231 0903
+358 50 445 2346

Designer
Alex Karpinsky
+358 (0)10 231 0907
+358 50 447 3386
 
Festival direktör
Anna Sidorova
050 563 2902
 

themecircle.net

Stiftelsen
Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors
info(at)culturas.fi