Stiftelsen söker årligen allmänt understöd hos Utbildningsstyrelsen från tippningsvinstmedel för konst och kultur. År 2015 fick stiftelsen 807 000 € i statsbidrag. Dessutom söker stiftelsen finansiering för olika integrations- och kultursamarbetsprojekt.

Styrelsen utsedd av undervisnings- och kulturministeriet leder och övervakar stiftelsens arbete. Direktören ansvarar för stiftelsens dagliga verksamhet. Stiftelsen har nio anställda.

Styrelsemedlemmarna

Styrelsens ordförande

Jaana Puumalainen, strategidirektör, Joensuu stad

E-post till styrelsens ordförande: namn.efternamn@culturas.fi

Viceordförande

Antti Manninen, chef för Malmhuset och Gamlasgården, Helsingfors stad

Medlemmar

Hannele Lautiola, chef för mångkulturella ärenden, Vanda stad
Lauri Savisaari, beställardirektör, Tammerfors stad
Ilkka Laasonen, teaterchef, Lahtis Stadsteater
Jevgeni Bogdanov, musikant, översättare
Olga Davydova-Minguet, Filosofie doktor, Universitetsforskare, Östra Finlands universitet
Katia Shklyar, Specialbiblioteksfunktionär, Esbo stadsbibliotek, Ryskspråkiga biblioteket