Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet utlyser stipendier för ansökning

Ansökningstiden startar 3 oktober 2016 kl. 8.00 och går ut 7 november 2016 kl. 16.00, finsk tid.
Stipendierna är avsedda för finländares studier i det ryska språket och kulturen samt utvecklingen av undervisningen.
 
Stipendier kan sökas till exempel för:
• utveckling av läromedel
• motivations- och studieresor
• kompletterande utbildning för lärare
• utbytesstudier, språkpraktik eller arbete i anslutning till fortsatta studier, där arbetet huvudsakligen sker i Ryssland
 
Vid ansökningsförfarandet uppmuntras även sådana stipendieansökningar som hänför sig till studier eller undervisning i det ryska språket och kulturen som beaktar temat för Finlands 100-årsjubileum Tillsammans. Ansökningen är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum.

Stipendier kan sökas av privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer som är registrerade i Finland och som varit verksamma under minst ett år. Stipendier söks elektroniskt: https://culturas.apurahat.net.

Jubileumsfondens direktion fattar stipendiebesluten. Cultura-stiftelsen meddelar stipendiemottagarna om de beviljade stipendierna via stipendieapplikationen tidigast inom två månader från att ansökningstiden tagit slut.
Riksdagen beslutade vid sitt jubileumsplenum för 150 år av regelbundet riksdagsarbete 18 september 2013 att stödja finländarnas studier i ryska språket och rysk kultur. Jubileumsfondens mål är att öka populariteten av studier i ryska samt att förbättra inlärningsresultaten och kännedomen om rysk kultur i Finland.
 

Mer information:

Via stipendieapplikationen: https://culturas.apurahat.net
Per e-post: info@culturas.fi