Teksti: Anneli Ojala, projektipäällikkö

Kuva: Sergei Kompaneitsev

Tamperelaisten venäjänkielisten innostunut ryhmä perehtyi yritystoiminnan perusteisiin kahden illan työpajassa toukokuussa. Osaava-hankkeen työpajan ohjaajana ja kouluttajana oli jo Vantaalta ja Helsingistä tutuksi tullut Anton Oll. Hän on kunnostautunut energisenä, tietävänä ja taitavana kouluttajana. Antonin huumori pitää kuulijoiden mielenkiinnon vireillä ja edistää vaikeiden asioiden omaksumista. Antonia kiitämme myös kattavan oppimisaineiston kokoamisesta.

Työpajassa käsiteltiin monipuolisesti yritystoiminnan edellytyksiä, aloitusta ja taloudellisia sekä juridisia kysymyksiä. Anton rohkaisi jokaista yrittäjyyttä suunnittelevaa ottamaan yhteyttä kotikaupunkinsa yritysneuvontapalveluihin. Eri paikkakunnilla kursseille ja työpajoihin osallistuneet venäjänkieliset ovat asuneet Suomessa vaihtelevasti kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Useilla on riittävä suomen kielen taito, mutta jotkut tarvitsevat vielä lisää harjoittelua. He kertoivat käyvänsä yhtä aikaa myös suomenkielisiä kursseja. Samojen sisältöjen kuuntelu äidinkielellä nopeuttaa monien yritystoiminnan koukeroiden omaksumista ja termien parempaa ymmärtämistä.

Iltojen aikana pohdittiin omia liikeideoita ja mahdollisuuksia niiden toteutukseen. Tamperelainen Irina Timoskainen kertoi omasta kokemuksestaan kahvilayrittäjänä Kalevassa. Ryhmä kannusti häntä jatkamaan, ja monet lupautuivat auttamaan kahvilan elävöittämisessä.

Yritystoiminnan perusteiden oppiminen on osoittautunut Osaava-hankkeen venäjänkielisten osanottajien keskuudessa suosituimmaksi aiheeksi. Ryhmät ovat täyttyneet muutamassa päivässä. Kaikkiaan osallistuneita on ollut yhteensä 80. Julkisuudessa yrittäjyys on kuluneen vuoden aikana ollut yhä enemmän esillä työllistymisestä puhuttaessa.Myös kulttuurialojen koulutuksen saaneille yrittäjyydestä voi tulla toimeentulon mahdollisuus.  Helsingin työpajassa kokemusvieraana puhunut kääntäjä kiteytti yrittäjyyden kolme edellytystä: oman alan osaaminen, laskutaito ja tarkkuus raha-asioissa sekä hyvät sosiaaliset taidot. Kun nämä ja tärkeimmät talous- ja veroasiat ovat hallussa, uusi yrittäjä voi edetä hankkimaan kokemusta.