Säätiöstä

Cultura-säätiö on kansallinen toimija, jonka tehtävänä on lisätä Suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä on kaksi toisiinsa limittyvää tavoitetta: ensinnäkin edistää Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten osallisuutta ja syvällistä kotoutumista sekä toiseksi normalisoida moninaista suomalaisuutta.

Cultura-säätiö toimii yhdistävänä tekijänä Suomen venäjänkielisen ja muun väestön sekä yhteiskunnan välillä – edistäen yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä. Cultura-säätiö työskentelee monilla eri tasoilla ja yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Säätiö toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön sille asettamaa erityistehtävää, ja toiminnan perusrahoitus haetaan vuosittain sieltä.

Säätiöllä on kaksi ohjelmakokonaisuutta: Kulttuuri ja dialogi sekä Yhteiskunta ja nuoret. Ensimmäinen keskittyy Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten osallisuuden edistämiseen erityisesti kulttuuria hyödyntämällä, ja toisen ytimessä taas ovat yhteiskunnalliset asiat ja suomalaisuuden käsitteen päivittäminen.

Cultura-säätiön perustoimintaa on monialainen asiantuntijatyö. Säätiö välittää yhteiskunnan eri tahoille tietoa sekä tarjoaa ratkaisuehdotuksia ja toimintamalleja. Lue lisää ja tutustu tuottamiimme materiaaleihin Asiantuntijatyömme-osiosta.

Cultura-säätiö toteuttaa hankkeita, joiden puitteissa kokeillaan ja juurrutetaan toimintamalleja, kasvatetaan asiantuntemusta ja rakennetaan osallisuutta edistäviä puitteita. Lue lisää käynnissä olevista hankkeistamme Hankkeemme-osiosta.

Cultura-säätiö hallinnoi myös Eduskunnan 150. juhlavuoden Juhlarahastoa, josta jaetaan apurahoja ja stipendejä suomalaisten venäjän kielen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen. Siirry tästä Juhlarahaston sivuille.