Cultura-säätiö sr aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Säätiön perustivat opetus- ja kulttuuriministeriö muina tahoina Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry. Säätiön päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö

Kieli ja kulttuuri kotoutumisen tukena

Säätiö tukee Suomen venäjänkielisten kotoutumista taiteen ja kulttuurin keinoin ja kannustaa venäjänkielisiä oman identiteetin ylläpitämiseen sekä kanssakäymiseen muiden väestöryhmien kanssa.  
Cultura-säätiön lupaus kotouttaminen.fi -sivustolla.

Tapahtumat, seminaarit ja muut tilaisuudet

Säätiö järjestää tilaisuuksia sekä tapahtumia suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Ohjelmaa toteutetaan kumppanuusyhteistyössä asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten, kulttuurikeskusten ja taiteilijoiden sekä monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Tapahtumat esittelevät kiinnostavia taiteen ja kulttuurin suuntauksia ja käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ja ilmiöitä

Hankkeet

Hanketoiminnan tarkoituksena on kannustaa venäjänkielisiä osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja vuorovaikutukseen. Hankkeet toteuttavat seminaareja, työpajoja, valmennuksia ja verkostoitumistilaisuuksia. Hankkeita toteutetaan yhdessä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja kotoutumisen asiantuntijoiden kanssa.
Lue lisää säätiön hankkeista

Juhlarahasto

Cultura-säätiö hallinnoi eduskunnan 18.9.2013 perustamaa Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoa.
Juhlarahasto myöntää tukea suomalaisten venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun ja sekä venäjän opetuksen kehittämiseen. Juhlarahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia, lisätä liikkuvuutta sekä vaihtoa Suomen ja Venäjän välillä ja kasvattaa venäläisen kulttuurin tietämystä Suomessa.

 

Rahaston hallintoelimet

Rahaston viisijäsenisen johtokunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Maria Guzenina. Muita jäseniä ovat pääsihteeri Merja Hannus/Suomi-Venäjä seura; professori Tomi Huttunen/Helsingin yliopisto; professori Matti Turtiainen/Itä-Suomen yliopisto ja johtaja kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen/Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lue lisää apurahoista

Osaava ja verkostoitunut toimija

Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää Suomen venäjänkielisten kotoutumista ja kannustaa venäjänkielisiä osallisuuteen monikulttuurisessa Suomessa. Tiiviin kumppanuusyhteistyön ja aloitteellisen vuoropuhelun avulla säätiö vahvistaa tietämystään niistä ajankohtaisista kysymyksistä, jotka askarruttavat venäjänkielisiä väestöryhmiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Monipuoliset verkostot tukevat säätiön vaikuttamistyötä ja auttavat nostamaan säätiölle tärkeitä kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 

Lisätietoa säätiöstä

Säätiön strategia (pdf)

Säätiön säännöt (pdf)

Selvityksiä (pdf)

Toimintakertomus 2017 (pdf)

Toimintakertomus 2016 (pdf)
Toimintakertomus 2016 (tulostettava versio pdf)

Toimintakertomus 2015 (pdf)