Cultura-säätiön Osaava-hankkeen kolmas monialainen seminaari Perheen merkitys kulttuurien välisessä viestinnässä järjestettiin Lappeenrannassa 5.3.2015. Koulutustilaisuuteen osallistui Lappeenrannan ja lähiseudun kuntien valtion, kuntien ja yhdistysten työntekijöitä sekä seudun venäjänkielisten ja inkerinsuomalaisten edustajia.

Vaikka Osaava-hankkeella oli Lappeenrannassa merkittävät huomiosta kilpailijat Ruotsin kuningashuoneesta asti, seminaari kokosi 30 kuulijaa. Merja-Heino Kukkurainen Eksotesta välitti tilastotietoa monien kielten ja kulttuurien Etelä-Karjalasta. Häneltä saatiin tärkeä viesti: kotoutumisen kentällä tarvitaan monialaista yhteistyötä ja oikeanlaista verkostoitumista. Karjalan tutkimuskeskuksen Pirjo Pöllänen kertoi Pohjois-Karjalan venäjänkielisistä maahanmuuttajanaisista, jotka elävät arkeaan välitilassa Suomen Tohmajärvellä ja Venäjän Sortavalassa.

Millaisia hoivaamisen velvollisuuksia ja vastuita perheenjäsenillä on Suomessa ja Venäjällä? Svetlana Tchistiakova ja Elena Markova toivat esille pääkaupunkiseudun nuorten venäjänkielisten perheiden tarpeita, kokemuksia äidinkielen ja oman kulttuurin harrastuksesta sekä kotoutumisen käytännön tuesta. Seija Laalo-Ristilä herätteli ravistelemaan ennakkoluuloja ja asenteita, joita meillä jokaisella on. Oman lapsuuden perheemme roolit säätelevät suhtautumistamme muihin aikuisinakin.

Perheen merkitystä tarkasteltiin myös koulun näkökulmasta. Itä-Suomen koulun rehtori Katri Anttila kertoi arjen pulmatilanteista ja onnistumisista suomalais-venäläisessä oppimisympäristössä. Koulun oppilas Daria Akkuratova täydensi rehtorin puheenvuoroa innostavalla tarinallaan. Darian perheen kannustus ja hänen oma rohkeutensa ovat olleet koululaiselle tärkeänä apuna.

Cultura-säätiö sai kiitosta tuoreiden puhujien esille tuomisesta ja monia ehdotuksia uusien tapaamisten aiheiksi. Kiitokset kaikille seminaariin osallistuneille!