Teksti: Irina Rekola, Osaava-hankkeen projektikoordinaattori

Huhtikuussa 2014 Cultura-säätiö järjesti ensimmäiset yhdistyskoulutukset Osaava-hankkeen puitteissa. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa yhdistyksen perustamista, budjettisuunnittelua, varainhankintaa, viestintää ja raportointia. Kaikki osallistujat eivät heti ymmärtäneet, että kyseessä on vapaaehtoistyö. Kursseilla puhuttiin nollabalanssista, mutta osallistujat halusivat tietää, kuinka toiminnalla tehdään voittoa. Meille kävi pian selväksi, että ihmisille täytyy kertoa, millainen ero on yhteiskunnallisella toiminnalla ja oman liiketoiminnan vetämisellä. 

Ensimmäiset venäjänkieliset yritystoimintakurssit pidettiin Vantaalla marraskuun 2014 lopulla. Löysimme nopeasti tilat Vantaan venäläisen klubin kautta. Kurssille löytyi myös hyvä vetäjä. Myös tiedon levittäminen sujui helposti yhteistyössä Venäläisen klubin kanssa: kurssi täyttyi muutamassa päivässä. Ohjelmassa oli yrityksen perustamisen teoriaa, käytiin läpi eri yritystoiminnan muotoja sekä käsiteltiin yrittäjyyteen liittyviä taloudellisia ja juridisia kysymyksiä.

Cultura-säätiö sai kurssista hyvää palautetta. Osallistujat olivat erityisen onnellisia siitä, että kurssit pidettiin venäjäksi. Osa heistä oli jo käynyt vastaavia kursseja suomeksi, mutta äidinkieliset luennot auttoivat ymmärtämään paremmin kurssin teemoja. Myös kurssin vetäjä Anton Ollia kehuttiin. Osallistujat saivat paljon uutta ja tärkeää tietoa sekä intoa oman yrityksen perustamiseen. Koska kaikki halukkaat eivät mahtuneet kurssille, meitä pyydettiin järjestämään niitä lisää.

Huhtikuussa 2015 järjestettiinkin toinen yritystoiminnan työpaja Helsingissä. Toukokuussa järjestimme työpajan myös Tampereella.

Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet ideoimassa yritystoimintakoulutusta – niin järjestäjiä, vetäjää kuin osallistujia.