Cultura-säätiön Osaava-hanke järjesti Vantaalla yrittäjyyden perusteita valottavat venäjänkieliset kurssit. Opetus oli tarkoitettu oman yrityksen perustamista Suomessa suunnitteleville. Kursseilla käsiteltiin yritystoiminnan taloudellisia ja juridisia kysymyksiä. Kurssien kouluttaja Anton Oll esitteli perusteellisesti myös suomalaista verotusta ja aloitteleville yrittäjille tarkoitettuja palveluita, joita on tarjolla myös venäjäksi.

Ajatus kurssien järjestämisestä saatiin Osaava-hankkeen Vantaalla keväällä 2014 toteutettujen yhdistystoimintakurssien osanottajilta. Kursseille oli todellista tarvetta, ja niiden jatkamista ensi vuonna suunnitellaan. Ryhmä täyttyi kolmessa päivässä ilmoituksen julkaisemisesta säätiön verkkosivuilla.    

Opetukseen osallistuneet venäjänkieliset ovat asuneet Suomessa kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen kahteen vuoteen. Eräät heistä kertoivat käyvänsä yhtä aikaa vastaavia suomenkielisiä kursseja. Samojen sisältöjen kuuntelu nyt äidinkielellä nopeutti monien vaikeiden suomalaisen liike-elämän kysymysten ymmärtämistä. Siitä syystä venäjänkieliset kurssit ovat tärkeitä. Ne antavat venäjänkielisille alkuvaiheenkin maahanmuuttajille mahdollisuuden nopeuttaa kotoutumistaan Suomeen. Kurssit järjestettiin Vantaan Venäläisen klubin Antikafe Vmeste -kohtaamispaikassa, joka ei valikoitunut tapahtumapaikaksi sattumalta. Vantaan Venäläisen klubin perustaja ja muutamat klubin jäsenistä ja työntekijöistä ovat osallistuneet moniin Osaava-hankkeen tapahtumiin. Kannustamme Vantaan Venäläistä klubia jatkamaan aktiivista yhdistystoimintaa ja luomaan uusia yhteyksiä pääkaupunkiseudulla.

Anneli Ojala

Irina Rekola