Osaava-hanke järjesti tänään, 10. maaliskuuta, suunnittelutyöpajan, jossa luonnosteltiin Vantaalla, Tampereella ja Lappeenrannassa järjestettäviä mentorointi- ja viranomaisvalmennuksia sekä hahmoteltiin yhteistyötä Vantaalla 7.–29.4. pidettävän venäjänkielisen yhdistystoimintakoulutuksen toteuttamisessa. Kohtaamispaikka Kasissa pidettyyn työpajaan osallistui Vantaan maahanmuuttaja-asioista vastaavia viranomaisia ja toimijoita: Vantaan monikulttuurisuusasiain päällikkö Hannele Lautiola, lastenkulttuuripäällikkö Reeli Karimäki, monikulttuurisuusasiain suunnittelija Anu Anttila ja Vantaan järjestörinki ry:n toiminnanjohtaja Suve Pääsukene. Vantaalaisten lisäksi työpajatyöskentelyssä olivat mukana Stan Marinets ja Denis Mokrousov Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitosta FARO:sta.

Työpajan aluksi hankepäällikkö Anneli Ojala ja hankekoordinaattori Irina Rekola valottivat hankkeen tapahtumia ja niiden aikatauluja. Hankkeen tähänastisista tuloksista kertoi puheenvuorossaan tamperelainen Tatjana Rozhina, joka oli osallistunut helmi-maaliskuussa pidettyyn yhdistystoimintakoulutukseen Tampereella. Rozhina kehui kurssia erittäin hyödylliseksi ja antoi korkean arvosanan opettajien, Maria Loginovan ja Salla Pyykkösen, ammattitaidolle. Rozhinan mukaan opettajien tarjoamat konkreettiset esimerkit auttoivat vaikeidenkin aiheiden, kuten yhdistyskirjanpidon tai tapahtumien järjestämiseen liittyvien vaatimusten, sisäistämisessä. Rozhina toi esille myös koulutukseen osallistuneiden innokkaan asenteen.

Osaava-hanke on venäjänkielisten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta edistävä 1,5-vuotinen hanke. Hankkeessa toteutetaan mm. venäjänkielisiä yhdistystoimintakoulutuksia, suomenkielisiä mentorointivalmennuksia sekä monialaisia työpajoja ja seminaareja.

Osaava-hankkeen seuraavia tapahtumia ovat Vantaan Tikkurilan kirjastossa 7. -29.4. ja Lappeenrannassa 14.–15.5. ja 26.–27.5.2014 järjestettävät yhdistyskoulutukset sekä mentorointivalmennus, joka järjestetään Tampereella 13. ja 20. toukokuuta. Mentorointikoulutus on tarkoitettu kaikille järjestöille, jotka haluavat siirtää osaamista ja tietoa aloittaville yhdistyksille.