Luento venäläisestä animaatioelokuvasta ja oheisohjelmana järjestettävä lasten animaatiotuokio aloittavat uuden yleisöluentosarjan  25. ja 26. marraskuuta 2016.
 
Kansainväliseen kulttuurivaihtoon erikoistunut Adelfa Agency tuottaa vuoden 2016-2017 aikana yleisöluentosarjan Venäjän kulttuuri – taustaa ja tätä päivää. Ensimmäiset tapahtumat toteutetaan Cultura-säätiön ja Lastenkulttuurikeskus Musikanttien tuella.
 

Yleisöluento: Venäläinen animaatio tänään

Aika: Perjantaina 25.11.2016 klo 16-18
Paikka: Helsingin yliopiston Metsätalon luentosali 6, Unioninkatu 40, Helsink

Taidehistorioitsija, teatterikriitikko ja Moskovan Bolshoi Festival Multfilmov -animaatiofestivaalin johtaja Dina Goder esittelee venäläisen animaatioelokuvan trendejä ja merkityksiä. Luento tulkataan venäjästä suomeen. 
 

Lasten animaatiotuokio

Aika: Lauantaina 26.11.2016 klo 17-18
Paikka: Lastenkulttuurikeskus Musikantit, Karpalokuja 7 A, Helsinki  

Lapsiperheillä ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus nähdä Dina Goderin valitsemia uusia venäläisiä animaatioita. Tilaisuus on kaksikielinen. 
 

Luentosarja Venäjän kulttuuri - taustaa ja tätä päivää

 
Uusi yleisöluentosarja välittää kuvaa tämän päivän venäläisestä kulttuurista, mutta käy myös läpi historiaa. Kulttuuri käsitetään laajasti osana yhteiskunnallista kehitystä ja toimintaa. Tavoitteena on kiinnostava, venäläiseen kulttuuriin perehtyneiden kansainvälisten luennoitsijoiden pitämä luentoko-konaisuus, johon liitetään keskustelutilaisuuksia, työpajoja, konsertteja ja näyttelyitä. Yhtenä tavoit-teena on myös lisätä kiinnostusta venäjän kieleen ja sen opiskeluun. Sarja jatkuu vuoden 2017 lop-puun. Suunnitelmissa on luento kuukaudessa, ja joitakin luentoja pidetään myös muualla kuin pää-kaupunkiseudulla. 
 

Vuoden 2017 luentojen aiheita

 
Journalistiikka, tekijänoikeudet, kulttuurin rahoitus, valokuvataide, kirjallisuus, venäläinen nykytaide, kolmas sektori, Memorial-järjestön toiminta, neuvostoelokuvan musiikki, teatteri ja nykytanssi. Tar-kemmat otsikot ja päivämäärät ilmoitetaan vuoden 2017 alussa.
 

Hankkeen yhteistyökumppanit

 
Cultura-säätiö, Suomi-Venäjä-Seura, Helsingin yliopiston nykykielten laitos (venäjän kieli ja kirjalli-suus), Lastenkulttuurikeskus Musikantit, Centria-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.
 
Hanke on saanut liikkeellepanotukea Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta.
 

Lisätietoja:

 
Adelfa Agency Oy
Helena Autio-Meloni