Monikieliset suomalaisnuoret ovat matkalla Porin SuomiAreenalle ottamaan selvää, millaista tulevaisuutta päättäjät ovat heille suunnittelemassa. Nuoret haastavat päättäjiä ottamaan huomioon eri taustaiset suomalaiset ja pohtimaan yhdessä suomalaisuuden määritelmää. Samalla he raportoivat omille kieliryhmilleen siitä, mistä Suomessa nyt puhutaan. Hanke huipentuu nuorten vetämään paneelikeskusteluun, johon osallistuu suomalaisia poliitikkoja ja mielipidevaikuttajia.

Nuoret raportoivat viikon aikana siitä, mistä Suomessa puhutaan ja millaisena he näkevät oman tulevaisuutensa. Pop up -toimitus on avoin kohtaamispaikka, jossa jokainen oppii tuottamaan monenlaisia mediasisältöjä. Kirjoitamme yhdessä reportaaseja, kuvaamme lyhyitä uutisjuttuja, harjoittelemme tuottamaan blogitekstejä ja teemme vlogeja. Samalla perehdymme faktantarkistukseen ja analysoimme mediasisältöjä mediakasvatuksen hengessä. 

Työpajat toteutetaan yhdessä mediatutkimuskeskus Metkan kanssa.

Hankkeessa monikieliset suomalaisnuoret oppivat käyttämään mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Nuorille järjestetään mediakasvatuksen työpajoja, joiden aikana tuotetaan omia reportaaseja, uutisia, vlogeja ja blogeja sekä vieraillaan uutistoimituksissa ja kuullaan media-alan asiantuntijoita.

2. Järjestetään kesän medialeiri. Nuorten oma pop-up -toimitus toimii viikon ajan ja huipentuu nuorten vetämään paneelikeskusteluun, johon kutsutaan päättäjiä politiikan ja kulttuurin aloilta.

3. Kerätään tehdyt tuotokset yhteen, kerätään nuorilta palaute ja kirjoitetaan ohjeistus monikielisten suomalaisnuorten osallisuuden tukemiseen ja rakentavan dialogin toteuttamiseen median tuottamisen näkökulmasta.

Hanke kuuluu osaksi laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on luoda katsaus nuorten silmin suomalaisen politiikan ytimeen ja päätöksenteon prosesseihin. Nuoret ymmärtävät, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.