Kysymys: Onko Cultura-säätiö määritellyt tuotto-odotusta salkulle?
Vastaus: Tuotto-odotus on maltillinen. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on sijoitussalkku, joka antaa vakaan tuoton kohtuullisella riskitasolla, mahdollistaa aktiivisen apurahatoiminnan ja samalla turvaa juhlarahaston maksuvalmiuden riskien hajauttamisen periaatteella.

Kysymys: Onko säätiön sijoitustoiminnalle asetettu pidemmän aikavälin numeerista vuosituottotavoitetta ja/tai riskitavoitetta?
Vastaus: Numeerista vuosituottotavoitetta ei ole asetettu. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on sijoitussalkku, joka antaa vakaan tuoton kohtuullisella riskitasolla, mahdollistaa aktiivisen apurahatoiminnan ja samalla turvaa juhlarahaston maksuvalmiuden riskien hajauttamisen periaatteella.

Kysymys: Mikä on salkun neutraaliallokaatio ja onko sille asetettu vertailuindeksiä?
Vastaus: Salkulle ei ole määritelty neutraaliallokaatiota, eikä sille ole asetettu vertailuindeksiä. Palveluntuottajaa pyydetään määrittelemään neutraaliallokaatio.

Kysymys: Onko salkulle määritelty pitkän aikavälin sijoitusjakaumaa (perusallokaatiota) pääomaisuusluokille korkosijoitukset ja osakesijoitukset? Jos on, niin perustuuko salkun hinnoittelu salkun perusallokaatioon vai tämän hetken taktiseen allokaatioon eli siihen, miten salkku olisi nyt sijoitettu vallitseva markkinatilanne ja näkymät huomioiden?
Vastaus: Pitkän aikavälin sijoitusjakaumaa (perusallokaatiota) ei ole salkulle määritelty. Hinnoittelu pyydetään tekemään perusallokaatiolle. Palveluntuottajaa pyydetään määrittelemään perusallokaatio.

Kysymys: Edellisiin kysymyksiin osittain liittyen, osakesijoituksista enintään 10 % voi olla sijoitettuna kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Onko salkun osakesijoituksille määritelty maksimipainoa koko salkusta?
Vastaus: Osakesijoituksille ei ole määritelty maksimipainoa.

Kysymys: Mille allokaatioille hinnoittelu tehdään?
Vastaus: Hinnoittelu pyydetään tekemään neutraaliallokaatiolle.

Kysymys: Mitä tarkoitatte kohtuullisella riskitasolla esim. onko määritelty maksimi volatiliteetti?
Vastaus: Maksimivolatiliteettia ei ole määritelty.

Kysymys: Paljonko osakesijoitusten maksimi/ minimipainot ovat?
Vastaus: Osakesijoitusten maksimi- ja minimipainoja ei ole määritelty.

Kysymys: Onko määritelty euromääräisesti minimimäärää, joka halutaan jakaa vuosittain apurahoina.
Vastaus: Jaettavien apurahojen euromääräistä minimimäärää ei ole määritelty. Viime vuosina apurahoina on jaettu 149 000 - 175 000 euroa/vuosi.