Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen opiskelijat Satu Noukka ja Jouni Vainio tekivät Cultura-säätiölle seminaarityön Kieli, kulttuuri ja etninen yhteenkuuluvuus maahanmuuttajan kotoutumisen tukena. Työ kokosi yhteen tutkimuskirjallisuutta koskien etnistä identiteettiä ja sen merkitystä kotoutumiselle sekä valtaväestön ja maahanmuuttajien osuutta kotoutumisprosessissa.
Järjestimme aiheesta pienen esittely- ja keskustelutilaisuuden 6.4. ja kutsuimme paikalle yhteistyökumppaneitamme. 
 
Keskustelussa todettiin, että kansalaisyhteiskunta pitää oma-aloitteisestikin huolta ruohonjuuritason toiminnasta. Äitien hätäkahviryhmät ja asukastoiminta ovat tästä hyvä esimerkki. 
 
Järjestöt voisivat olla esimerkkinä siitä, kuinka eri taustaiset ihmiset tekevät asioita yhdessä hallitustyöskentelystä ja suunnittelusta käytännön toimintaan Tänne jo asettuneet maahanmuuttajat voisivat esimerkiksi tukea vasta tulleiden kotoutumista jakamalla tietoa ja kokemuksia. Etnisen taustankaan ei tarvitsisi olla sama, sillä esimerkiksi kieliharjoittelu voi olla monelle helpompaa jos puhekumppanikaan ei puhu täydellistä suomea. 
 
Monet toimijat ovat kuitenkin kokeneet, että kotoutuneita maahanmuuttajataustaisia on vaikea saada mukaan järjestötoimintaan. Heidän omat asiansa ovat kunnossa eivätkä he tunne tarvetta muuttaa ympäristöään. Yhteisiä kiinnostuksen kohteita onkin hyvä pohtia enemmän.