Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto on jakanut 149 890 euroa apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun ja opetuksen kehittämiseen. Apurahan sai yhteensä 35 henkilöä, yhteisöä tai työryhmää eli 18,7 % arvioiduista hakemuksista.

”Juhlarahaston ensimmäisestä apurahahausta myönnetty tuki kohdentuu erityisesti venäjän kielen ja kulttuurin opintoihin Venäjällä sekä erilaisiin Suomessa järjestettäviin venäjän kielen kursseihin ja kerhotoimintaan. Määrällisesti eniten tuettiin oppimateriaalin tuottamista ja verkko-opiskelumahdollisuuksien kehittämistä. Tätä pidettiin tärkeänä kehittämiskohteena alkuvuodesta 2015 tekemässämme verkkokyselyssä”, sanoo juhlarahaston asiamies Anna-Maria Liukko.

Asiantuntija-arvioijat käsittelivät yhteensä 187 hakemusta. Arvioiduista hakemuksista henkilökohtaisia stipendihakemuksia oli 69 ja kohdeapurahahakemuksia 118. Eniten stipendejä hakivat 21 – 26 vuotiaat, ja niitä saivat 16 – 20 vuotiaat korkeakouluopiskelijat. Lukumäärältään apurahansaajia (stipendin- sekä kohdeapurahansaaja) on eniten Itä-Suomessa ja Uudellamaalla.

Syksyn 2015 apurahansaajat

Tilastotietoa syksyn 2015 apurahahausta