Tiedote koronavirusepidemian vuoksi:
ohjeita apurahansaajille

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto ja Cultura-säätiö ovat päättäneet pidentää Juhlarahaston myöntämien apurahojen käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun saakka koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Tämän toivotaan helpottavan hankkeiden ja stipendimatkojen toteuttamista tarvittaessa suunniteltua myöhempänä ajankohtana.

Vuoden 2020 apurahahaku varmistuu vasta syksyllä, johtuen koronavirusepidemian vaikutuksista rahaston peruspääomaan.

Mikä on Juhlarahasto?

Eduskunnan aloitteesta perustettu, Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille suomalaisille. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin.

Lisää tietoa Juhlarahastosta alla olevilla linkeillä:

Yhteystiedot:

Maria Rehkolainen, johdon assistentti:
puh. 050 47 22 001, maria.rehkolainen@culturas.fi

Pekko Kohonen, asiames:
pekko.kohonen@culturas.fi

Apurahanhakijalle

Apurahaa haetaan hakuaikana APURAHAJÄRJESTELMÄN kautta. Mahdollisesta hakuajasta ilmoitetaan alkusyksyllä 2020 näillä verkkosivuilla.

Rahasto tukee suomalaisten venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin opiskelua, opetusta ja tutkimusta myöntäen stipendejä ja hankeapurahaa. Erityisesti pyrimme rahoittamaan hankkeita, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus Juhlarahaston tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ja jotka edistävät laaja-alaisesti venäjän kielen osaamista Suomessa.

Apurahaa voi hakea

  • opiskelijoiden stipendeihin, myös opiskeluun Venäjällä;
  • opetusmateriaalien ja opetussuunnitelmien kehittämiseen;
  • kielipesätoimintaan päiväkodeissa ja venäjänkieliseen harrastustoimintaan peruskouluissa, opettajien täydennyskoulutukseen;
  • muuhun rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Yllä mainittujen lisäksi myös kieliharjoittelu, venäläisten yliopistojen tutkintoon valmentavat opinnot, oppilaiden motivaatio- ja leirikoulumatkat, aineistonhakumatkat sekä stipendi tieteelliseen työskentelyyn Venäjällä.

Kuka apurahaa voi hakea?

  • yksityishenkilö (koululainen, opiskeija, opettaja, tutkija, taiteilija);
  • työryhmä (koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, taiteilijat);
  • suomeen rekisteröity yhteisö (järjestö, koulu, oppilaitos).

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt.

Apurahansaajalle

Juhlarahastolla on käytössä APURAHAJÄRJESTELMÄ, jonka kautta sovitaan apurahan maksamisesta ja laaditaan raportti apurahan käytöstä. Apurahansaajan toivotaan mainitsevan Juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.

Juhlarahasto on kiinnostunut hankkeiden etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla!

Lisätiedot koskien hakemusten hallinnointia ja apurahojen maksatusta:

Leena Tanner, apurahakoordinaattori:
puh. 050 522 0172
leena.tanner@culturas.fi