Vuoden 2020 apurahahakumme on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakijoille!

Saimme haussa yhteensä 146 hakemusta. Seuraavaksi hakemukset menevät asiantuntijaraadin arvioitaviksi. Julkistamme apurahapäätökset maaliskuun alkuun mennessä verkkosivuillamme. Apurahansaajille ilmoitetaan päätöksistä myös henkilökohtaisesti apurahajärjestelmän kautta.

Venäjää puhuu jopa 280 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Suomalaisille venäjän kielen taito luo kiinnostavia uramahdollisuuksia ja avartaa maailmankuvaa. Miten sinä haluaisit kehittää omaa tai muiden ymmärrystä venäjän kielestä ja kulttuurista?

Juhlarahaston apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen jaetaan kerran vuodessa. Seuraava haku on syksyllä 2021. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt).

Seuraa meitä ja pysy ajan tasalla uutisistamme Facebook-sivuillamme!

Apurahanhakijalle

Apurahaa haetaan APURAHAJÄRJESTELMÄN kautta hakuaikana. Juhlarahasto rahoittaa hankkeita, jotka vastaavat haun kriteerejä ja edistävät laaja-alaisesti venäjän kielen osaamista Suomessa.

Mihin apurahaa voi hakea?

  • Opiskeluun Venäjällä tai muussa maassa, jossa on venäjänkielistä opetusta, esimerkiksi pakolliseen kieliharjoitteluun, kielikurssiin, oppilasvaihtoon, vaihto-opiskeluun, tutkinto-opiskeluun tai valmentaviin opintoihin;
  • Venäjän kielen opetukseen liittyvään hankkeeseen, kuten oppimateriaalien, opetussuunnitelmien ja opetusmetodien kehittämiseen tai opettajien täydennyskoulutukseen;
  • Venäjänkielistä harrastustoimintaa tukevaan hankkeeseen, kuten kielipesätoimintaan päiväkodissa, venäjänkieliseen harrastustoimintaan oppilaitoksessa, kannatusstipendeihin opiskelijoille tai opiskelijoiden opinto- ja motivaatiomatkaan;
  • Venäjän kieleen liittyvään tutkimus- ja kulttuurityöhön tai muuhun kieleen liittyvään toimintaan.

Haun kriteerejä ovat:

  • vaikuttavuus: miten hanke edistää venäjän kielen ja kulttuurin osaamista Suomessa?
  • toteutettavuus: onko hankesuunnitelma realistinen?
  • uutuusarvo: tuoko hanke jotain uutta venäjän kielen opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen?

Kuka apurahaa voi hakea?

  • yksityishenkilö
  • työryhmä
  • Suomeen rekisteröity yhteisö

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt.

Yhteystiedot:

Maria Rehkolainen, johdon assistentti:
maria.rehkolainen@culturas.fi

Pekko Kohonen, asiames:
pekko.kohonen@culturas.fi

Mikä on Juhlarahasto?

Eduskunnan aloitteesta perustettu, Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille suomalaisille. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin.

Apurahansaajalle

Juhlarahastolla on käytössä APURAHAJÄRJESTELMÄ, jonka kautta sovitaan apurahan maksamisesta ja laaditaan raportti apurahan käytöstä. Apurahansaajan toivotaan mainitsevan Juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.

Juhlarahasto on kiinnostunut hankkeiden etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla!

Lisätiedot koskien hakemusten hallinnointia ja apurahojen maksatusta:

Leena Tanner, apurahakoordinaattori:
puh. 050 522 0172
leena.tanner@culturas.fi