Alankomaat

Institute for Migration & Ethnic Studies on monitieteinen tutkimuskeskus, jonka pääasiallisia tutkimuskohteita ovat kansainvälinen muuttoliike ja maahanmuuttajien integroituminen.

Belgia

Foyer on kansalaisjärjestö, joka keskittyy toiminnassaan eri-ikäisten ja -taustaisten maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen.

Group for research on Ethnic Relations, Migration & Equality on sosiaalitieteilijöistä koostuva tutkimusryhmä, jonka tutkimuskohteisiin kuuluvat muun muassa monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät teemat.

Bulgaria

Association for integration of refugees and migrants on kansalaisjärjestö, joka edistää pakolaisten ja maahanmuuttajien sosiaalista ja kulttuurista integraatiota Bulgariassa. 

Espanja

Barcelona Centre for International Affairs on tutkimuskeskus, jossa tutkitaan ja analysoidaan kansainvälisiä suhteita.

Irlanti

Immigrant Council of Ireland on ihmisoikeusjärjestö, joka toiminnan ytimenä on maahanmuuttajien oikeuksien edistäminen.

Italia

ISMU Foundation on itsenäinen organisaatio, joka edistää monikulttuurista ja -etnistä yhteiskuntaa käsittelevää tutkimusta ja opetusta.

Kreikka

Eliamep Foundation for European & Foreign Policy on itsenäinen tutkimusinstituutti, jonka tutkimuskohteisiin kuuluvat eurooppalainen integraatio ja kansainväliset suhteet.

Kroatia

Institute for Migration and Ethnic Studies on tutkimusinstituutti, jonka päätutkimuskohteita ovat maahanmuuttoon, vähemmistöihin ja etnisyyteen liittyvät kysymykset.

Latvia

Baltic Regional Fund BR-säätiön tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhdenvertaisuutta.

Malta

People for Change Foundation on säätiö, jossa tutkitaan maahanmuuttoa, turvapaikanhakua ja rasismia EU:n alueella sekä tehdään työtä lasten oikeuksien ja humanitaarisen avun parissa.

Norja

International Migration and Ethnic Relations Researh Unit Bergen (IMER Bergen) on Bergenin yliopiston alainen monitieteinen tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kansainvälisestä muuttoliikkeestä.

Puola

Ocalenie Foundation on kansalaisjärjestö, joka tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja työskentelee kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen puolesta.

Polish Migration Forum edistää maahanmuuttajien oikeuksia Puolassa.

Ranska

France Terre d´asile on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka päätehtävä on tukea Ranskassa olevien turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien oikeuksia.

Ruotsi 

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare on Malmön yliopiston alainen tutkimusinstituutti, jossa tutkitaan muuttoliikkeitä, monimuotoisuutta ja hyvinvointia.

Saksa

Berlin Institute for Integration and Migration Research on tutkimusinstituutti, jossa tutkitaan muun muassa maahanmuuttoa ja kotoutumista.

Zentrum für Integration und Migration Erfurt (ZIM) on kohtaamis- ja kulttuurikeskus maahanmuuttajille.

IMIC Interkulturelles Migranten Integrationscenter on kansalaisjärjestö, joka tehtävänä on tukea eri tavoin maahanmuuttajia ja heidän kotoutumistaan.

Slovenia

Slovenian Migration Institute toimii Slovenian tiede- ja taideakatemian tutkimuskeskuksessa ja tekee monitieteistä tutkimusta kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa maahan- ja maastamuutto, etnisyys sekä maahanmuutto- ja integraatiopolitiikka.

Sveitsi

Swiss Forum for Migration and Population Studies on Neuchâtelin yliopiston tutkimusinstituutti, joka antaa opetusta humanististen ja sosiaalititeteiden maisteriohjelmassa erityisalanaan ”muuttoliikkeet ja kansalaisuus”.

Tanska

Care4You Association on kansalaisjärjestö, joka auttaa ja tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.

World Culture Centre tukee kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia sekä monikulttuurisuuteen liittyviä keskusteluja ja seminaareja.

Tsekki

Association for Integration and Migration on kansalaisjärjestö, joka puolustaa Tsekin tasavallassa asuvia ulkomaalaisia tarjoamalla sosiaalista ja juridista neuvontaa.

Centre for Integration of Foreigners on kansalaisjärjestö, joka tukee maahanmuuttajien kotoutumista tsekkiläiseen yhteiskuntaan ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Counselling Centre for Integration on kansalaisjärjestö, joka auttaa ja tukee maahanmuuttajia muun muassa tarjoamalla tsekin kielen opetusta ja järjestämällä erilaisia kampanjoita, työpajoja ja muita tapahtumia.

Inbaze on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa tukea, neuvontaa ja koulutusta maahanmuuttajille ja heidän perheilleen.

Multicultural Centre Prague on monikulttuurisuuskeskus, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja koulutuksia sekä ylläpidetään kirjastoa.

Unkari

ICCR Budapest Foundation on itsenäinen tutkimusinstituutti, jossa tutkitaan erityisesti muuttoliikkeitä ja ksenofobiaa sekä järjestetään aihepiiriin liittyviä konferensseja.

Viro

Integration and Migration Foundation Our People on säätiö, joka tarjoaa tukea ja neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

Estonian Institute of Human Rights on ihmisoikeusjärjestö, jonka tehtäviin kuuluu kerätä, analysoida ja edistää tietoa ihmisoikeuksien toteutumisesta, järjestää koulutusta sekä julkaista artikkeleita ja raportteja.

Yhdistyneet Kuningaskunnat

Compas – Centre on Migration, Policy and Society on tutkimuskeskus, jossa tutkitaan kansainvälistä liikkuvuutta.

Portaaleja

Bridging Europe

Cities of Migration

EU Immigration Portal

International Organization for Migration (IOM)

Metropolis Europe

Migrant Integration Policy Index (MIPEX)