Säätiö hakee toimintaansa vuosittain yleisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovaroista. Vuonna 2018 säätiö saa valtionavustusta 807 000€. Tämän lisäksi säätiö hakee rahoitusta erilaisiin kotoutumis- ja kulttuuriyhteistyöhankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä hallitus johtaa ja valvoo säätiön toimintaa. Säätiön päivittäistoiminnasta vastaa johtaja. Säätiössä on yhdeksän työntekijää.

Hallituksen jäsenet

Opetus-ja kulttuuriministeriö on nimennyt Cultura-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016–2018 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

  • Kanneltalon johtaja Antti Manninen, Helsingin kaupunki

Jäsenet

  • Hannele Lautiola, monikulttuurisuusasiainpäällikkö, Vantaan kaupunki
  • Lauri Savisaari, sivistys-ja elämänlaatupalvelujen tilaajapäällikkö,Tampereen kaupunki
  • Ilkka Laasonen, johtaja, Lahden kaupunginteatteri
  • Jevgeni Bogdanov, kääntäjä, muusikko
  • Olga Davydova-Minguet, FT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
  • Katia Shklyar, erikoiskirjastovirkailija, Sellon kirjaston lastenmaa ja Venäjänkielinen kirjasto