Helsingin kaupunginmuseo, Kansallismuseo ja Valokuvataiteen museo ryhtyvät festivaalipäivinä puhumaan venäjää, ja kutsuvat äidit, isät ja isovanhemmat mukaan jakamaan lasten kanssa perheen historiaa ja muistoja. Ohjelma on suunniteltu yhdessä venäläisten näyttelykuraattoreiden sekä Lasten päivät Pietarissa -tapahtuman koordinaattorien kanssa. Suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana myös Helsingin yliopiston venäjän kielen opiskelijoita.

OHJELMAA MUSEOISSA: venäjänkielisiä perhetyöpajoja 1.-18.11. Kansallismuseossa, Helsingin kaupunginmuseossa ja Valokuvataiteen museossa. Lisätietoja: http://culturafest.fi.