Cultura-säätiö ja mediakoulutuskeskus Metka perustavat kesällä 2018 SuomiAreenan yhteyteen viikoksi erikielisten suomalaisnuorten toimituksen. Hankkeen tavoitteena on saada nuoret mukaan mediatyöhön ja sitä kautta kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista sekä vaikuttamisesta. Perjantaina 20.7. nuoret vetävät keskustelun yhdellä SuomiAreenan lavoista. Teema ja osanottajat määrittyvät kevään aikana.

Pop-up toimituksessa nuoret toimittajat seuraavat SuomiAreenan keskusteluja ja tapahtumia sekä raportoivat niistä kotikielellään omille kieliryhmilleen. Eri taustaiset suomalaiset saavat näin mahdollisuuden ymmärtää, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja mistä maassa puhutaan. Toimitus myös etsii kaikkia yhdistäviä tavoitteita ja pohtii, mitä niiden eteen voidaan yhdessä tehdä.

Nuorten moninaiset äänet on tärkeä saada kuuluviin. Toiseuden tunne, vähäinen näkyvyys, syrjäytymisvaara sekä toisenlaista maailmankuvaa muokkaava mediaympäristö ovat arkea valitettavan monille, etenkin maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Heinäkuinen viikko Porissa on parasta aikaa näkyä, vaikuttaa, verkostoitua ja tavata päättäjiä. Vuonna 2017 SuomiAreenalla oli lähes 74 000 kävijää ja mielenkiintoisimmat keskustelut keräsivät jopa 5 000 katsojaa.