Asiantuntijatyömme

Cultura-säätiön perustoimintaa on monialainen asiantuntijatyö. Säätiö tuntee parhaiten Suomen venäjänkielisten tilanteen. Säätiö välittää yhteiskunnan eri tahoille tietoa sekä tarjoaa ratkaisuehdotuksia ja toimintamalleja. Säätiö seuraa ja kommentoi yhteiskunnallista keskustelua, viestii näkökulmiaan sekä jakaa ymmärrystään ja visioitaan. 

Asiantuntemuksemme ytimessä ovat Suomen venäjänkielisen väestön osallisuuden ja kotoutumisen kysymykset sekä haasteet, kulttuurin ja dialogin keinot yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjinä sekä toisaalta myös ymmärrys suomalaisuudesta sekä kansallisesta koherenssista.

Olemme kiinnostuneet tarjoamaan asiantuntemustamme ja palveluitamme julkisille ja yksityisille toimijoille. Meiltä voi pyytää myös lausuntoja ja kommentteja uusiin toimenpiteisiin, aloitteisiin, lakeihin ja ohjelmiin liittyen.

Tästä osiosta löydät tarkempaa tietoa tekemästämme asiantuntijatyöstä ja voit ladata tuottamiamme materiaaleja.

Venäjänkielinen järjestökenttä:
tietokanta ja yhteistyön rakentaminen

Säätiö kehittää venäjänkielisiin järjestöihin liittyvää asiantuntijatyötään ja osaamistaan. Järjestöt tavoittavat hyvin Suomeen muuttaneita venäjänkielisiä, ja säätiön tehtävänä on olla tietoinen kyseisen järjestökentän tilanteesta. 

Säätiöllä ylläpitää ja laajentaa jatkuvasti päivittyvää tietokantaa Suomen venäjänkielisistä järjestöistä, ja analysoi ja tutkii niihin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä sekä kokeilee keinoja järjestöjen yhteistyön kehittämiseksi suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietokantaa hyödynnetään aktiivisesti säätiön työssä. 

Tarjoamme asiantuntemustamme ja osaamistamme venäjänkielisiin järjestöihin liittyvissä kysymyksissä ja esimerkiksi järjestöjen ja kaupunkien välisen yhteistyön rakentamisessa.  

Yhteystiedot:

Anisa Kettunen: anisa.kettunen@culturas.fi
Eilina Gusatinsky: eilina.gusatinsky@culturas.fi

Kaupungit:
selvityksiä ja toimintaehdotuksia

Kaupungit ovat tärkeitä kumppaneita asiantuntijatyössämme. Tuotamme kaupungeille selvityksiä sekä toimintamalleja ja -ehdotuksia, fasilitoimme keskusteluja ja rakennamme osallisuutta edistäviä prosesseja kaupunkien tarpeista lähtien. 

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön toimeksiannosta toteutettiin keväällä 2019 selvitys, jossa oli kaksi osaa: venäjänkielisten asukkaiden kulttuuripalveluiden käyttö sekä Espoon venäjänkielinen järjestökenttä. 

Vantaan kaupungille toteutettiin syksyllä 2019 selvitys venäjän- ja arabiankielisten kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Selvityksessä kartoitettiin myös tietoisuutta kunnan palveluista. 

Vuonna 2020 säätiö tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa Demokratiakokeilut-hankekokonaisuudessa. Lue tästä lisää Hankkeemme-osiosta.

Selvitykset voi ladata pdf-versiona alla olevista linkeistä: 

Yhteystiedot:

Anna Sidorova: anna.sidorova@culturas.fi
Laura Koskimies: laura.koskimies@culturas.fi

Tietopaketit ja muut julkaisut

Cultura-säätiön asiantuntijatyöhön kuuluu tietopakettien ja muiden julkaisujen tuottaminen. Tietopaketit tarjoavat näkökulmia säätiön työhön liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja toimivat päätöksenteon tukena.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen kevään 2020 aikana säätiö tuotti tietopaketin venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaannista kriisin aikana. Tietopaketti pohjautui verkkokyselyyn, jonka kysymysten laatimisessa tehtiin yhteistyötä Valtioneuvoston kanslian kanssa.

Vuonna 2019 Cultura-säätiö tuotti tietopaketin ”Keitä ovat Suomen venäjänkieliset”, joka sisälsi tilastojen lisäksi näkökulmia venäjänkielisten yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja tarjosi pohdittavaa päättäjille.
Vuonna 2017 Cultura-säätiö tuotti laajan selvityksen koskien Suomen venäjänkielisiä. Selvitys sisälsi tilastokatsauksen, olemassa olevan tutkimustiedon referoinnin sekä venäjänkielisen järjestökentän kartoituksen ja analyysin.

Yhteystiedot:

Eilina Gusatinsky: eilina.gusatinsky@culturas.fi
Laura Koskimies: laura.koskimies@culturas.fi