Voiko apurahaa hakea takautuvasti jo päättyneeseen opiskeluun/hankkeeseen?
Vastaus:
Ei voi.

Voiko yksityinen henkilö hakea säätiönne kohdeapurahaa Venäjän opetuskulttuuria käsittelevän teoksen käsikirjoituksen viimeistelyyn.
Vastaus: Yksityinen henkilö voi hakea apurahaa opiskeluun ja työskentelyyn täyttämällä stipendihakemuksen. Ns. hanke- eli kohdeapurahaa ei voi hakea yksityinen henkilö, mutta stipendiksi nimeämäämme henkilökohtaista apurahaa voi hakea opiskeluun tai työskentelyyn. Juhlarahaston johtokunta on linjannut, että työskentelyn pääpainon pitäisi olla työskentelyssä Venäjällä. Apurahaohjesääntö on kuitenkin suuntaa antava, eikä mitään apurahakohteita suljeta etukäteen pois.

Kävin läpi säätiönne apurahaohjesääntöä, ja ymmärsinkö oikein, että aikuisopiskelijoille myönnetään maksimissaan 150 euron apurahoja? Vai voinko hakea isompaa apurahaa?
Vastaus: Apurahaohjesääntö on suuntaa antava ja suurempiakin apurahoja voi hakea.

Kuinka suuren osan apuraha saa enintään muodostaa kokonaiskuluista?
Vastaus: Opiskelussa/hankkeessa voi olla omarahoitusosuutta, mutta se ei ole pakollinen.

Voiko opiskelija hakea vain 500 euroa / kuukausi kieliharjoittelun ajalle vai voiko opiskelija hakea tämän lisäksi rahoitusta viisumi- ja matkakuluihin vai onko katsottu, että nämä sisältyvät tähän kuukausiapurahaan?
Vastaus: Viisumi- ja matkakulujen katsotaan sisältyvän kuukausiapurahaan.

Stipendihakemukseen pyydetään liitteeksi vahvistusta kurssille hyväksymisestä. Onko se välttämätön? Olen suunnitellut osallistuvani kielikurssille, jolle pääsee mukaan, kun maksaa kurssimaksun - muita vaatimuksia ei ole. Kustannukset ovat sen verran suuret, että varaisin kurssin vasta sitten, kun rahoitus on varmistunut.
Vastaus: Tarvitaan vahvistus kurssille hyväksymisestä/osallistumisesta tai aikuisopiskelijalta vähintään seuraavat tiedot: koulutuksen järjestäjä, pääsyvaatimukset, hinta, aika ja paikka.

I am a Russian citizen, doing PhD at the University of Turku, Faculty of Education. My dissertation is related to the learning of Russian as an additional language (L4-L7) by Finnish university students with the focus on language development and metalinguistic awareness. May I apply for the grant to support my research, which is conducted here in Finland?
Vastaus: According to the main rule a foreign citizen having a permanent residency in Finland can apply for a grant for scientific work from the Jubilee Fond.

Hakemme rahoitusta kieli- ja intensiivikurssille noin 8-9 opiskelijalle ja 1-2 opettajalle. Voimmeko tehdä hakemuksen sellaisen yhteisön nimissä, jolla ei ole y-tunnusta?
Vastaus: Voitte tehdä hakemuksen sellaisen yhteisön/organisaation nimissä, jolla on y-tunnus tai yhdistyksen rekisteröintitunnus tai molemmat.

Yhdistyksemme on hakemassa kohdeapurahaa matkaa varten. Liitteenä pitää olla todistus nimenkirjoitusoikeudesta. Sääntöjemme mukaan nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai taiteellisella johtajalla kullakin yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Juoksevissa asioissa nimenkirjoitusoikeus on taloudenhoitajalla. Toimin yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä apurahoista vastaavassa toimikunnassa. Voinko hakea apurahaa yhdistyksen puolesta? Riittääkö liitteeksi esim.  puheenjohtajan ja sihteerin valtuutus?
Vastaus: Voitte hakea apurahaa rekisteröidyn ja vähintään yhden vuoden toimineen yhdistyksen puolesta. Puheenjohtajan tai sihteerin valtuutusta ei tarvita. Liitteeksi tarvitaan 1) ajan tasalla oleva yhdistysrekisteriote, josta ilmenee nimenkirjoitusoikeus (saa patentti- ja rekisterihallituksesta) ja 2) toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Jos teille myönnetään apuraha, yhteisön puolesta nimenkirjoitukseen oikeutetun henkilön tulee allekirjoittaa apurahaa koskeva maksusopimus.

Mitä liitteitä tulee liittää hakemukseen, kun lukiomme, joka on kaupungin alainen yksikkö, hakee apurahaa, hakijana minä opettajana?
Vastaus: Yhteisön (kaupunki, jos on kyseessä valtion koulu) hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa:

  • todistus nimenkirjoitusoikeudesta, esim. ote kaupungin hallinto- tai johtosäännöstä, jossa määritellään nimenkirjoitusoikeudet tai erillinen todistus nimenkirjoitukseen oikeutetu(i)sta henkilö(i)stä
  • koulun/korkeakoulun toimintakertomus edelliseltä lukuvuodelta tai linkki verkkosivulle, jossa kerrotaan venäjän kielen opetuksesta ja/tai kerhotoiminnasta. Jos kyse on suuresta laitoksesta, niin toimintakertomukseksi kelpaa myös yhteenveto osaston/pienemmän yksikön toiminnasta.

Voiko apurahaa hakea venäjän kielikerhon toimintaan?
Vastaus: Kyllä voi.

Onko rahaston sääntöjen kannalta katsoen mahdotonta hakea matka-apurahaa opiskelijaryhmänä?
Vastaus: Ei ole. Matkaohjelman tulee kuitenkin olla suunnitelmallinen sekä tukea venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua.

Aion hakea apurahaa koulumme 9-luokkalaisten kulttuurimatkaa varten, ja haluaisin tietää, onko käyttöajassa millaisia rajoitteita? Retki on suunniteltu tehtäväksi lukuvuoden lopussa.
Vastaus: Apuraha on suositeltavaa käyttää vuoden-kahden sisällä apurahapäätöksestä. Lykkäystä apurahan käyttöajankohtaan voi hakea juhlarahaston asiamieheltä apurahasovelluksen kautta.

Voinko yhteisön edustajana hakea apurahaa useammalle ryhmälle?
Vastaus: Kyllä.