Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto julistaa haettaviksi apurahoja

Hakuaika alkaa maanantaina 2.10.2017 klo 8.00 ja päättyy maanantaina 6.11.2017 klo 16.00.

Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun sekä opetuksen
kehittämiseen.
 
Apurahaa voi hakea esimerkiksi:

  • oppimateriaalien kehittämiseen
  • motivaatio- ja opintomatkoihin
  • opettajien täydennyskoulutukseen
  • vaihto-opiskeluun, kieliharjoitteluun tai jatko-opintoihin liittyvään työskentelyyn, pääpaino työskentelyssä Venäjällä

Olemme kiinnostuneita myös hakemuksista, joissa pyritään hyödyntämään ja/tai kehittämään Suomen venäjänkielistä mediaa venäjän kielen ja kulttuurin opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen yhteydessä.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja Suomeen rekisteröidyt vähintään vuoden toimineet yhteisöt. Apurahaa haetaan sähköisesti: https://culturas.apurahat.net.

Juhlarahaston johtokunta tekee apurahapäätökset, jotka säätiön hallitus vahvistaa. Cultura-säätiö ilmoittaa myönnetyistä apurahoista apurahan saajille apurahasovelluksen kautta noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätiedot

Cultura-säätiön verkkosivuilta www.culturas.fi/juhlarahasto
Apurahasovelluksen kautta https://culturas.apurahat.net
Sähköpostitse info@culturas.fi
Puhelin 050 414 0914 tai 0400 548 248

Lisää tietoa juhlarahastosta ja apurahan hakemisesta Cultura-säätiön sivuilla.

Linkki hakujärjestelmään.

Apurahansaajat 2015

Apurahansaajat 2016