Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto julistaa haettaviksi apurahoja

Juhlarahaston apurahahaku alkaa maanantaina 3.10.2016 klo 8.00 ja päättyy ma 7.11.2016 klo 16.00 Suomen aikaa. 
Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun sekä opetuksen kehittämiseen. Juhlarahaston tavoitteena on kasvattaa venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia ja lisätä venäläisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. 
 
Apurahaa voi hakea esimerkiksi:
  • oppimateriaalien kehittämiseen
  • motivaatio- ja opintomatkoihin
  • opettajien täydennyskoulutukseen
  • vaihto-opiskeluun, kieliharjoitteluun tai jatko-opintoihin liittyvään työskentelyyn, pääpaino työskentelyssä Venäjällä
 
Haussa rohkaistaan myös jättämään sellaisia venäjän kielen ja kulttuurin opintoihin tai opetuksen liittyviä kohdeapurahahakemuksia, jotka huomioivat Suomen satavuotisjuhlavuoden teeman Yhdessä. Haku osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
 
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja Suomeen rekisteröidyt vähintään vuoden toimineet yhteisöt.
 
Apurahaa haetaan sähköisesti: https://culturas.apurahat.net.
 
Apurahapäätökset tekee juhlarahaston johtokunta. Cultura-säätiö ilmoittaa myönnetyistä apurahoista apurahan saajille apurahasovelluksen kautta noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
 

Lisätiedot

Apurahasovelluksen kautta https://culturas.apurahat.net
Johtaja, juhlarahaston asiamies Pekko Kohonen puh. 050 414 0914, s-posti: pekko.kohonen (at) culturas.fi
Projektipäällikkö Irma Kettunen puh. 0400 548 248, s-posti: irma.kettunen (at) culturas.fi
 

 

Lisää tietoa juhlarahastosta ja apurahan hakemisesta Cultura-säätiön sivuilla.

Linkki apurahahakujärjestelmään.

Apurahansaajat 2015