Cultura-säätiön hallinnoiman Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston apurahahaku järjestetään 2.10. - 6.11.2017. 

Juhlarahasto tukee venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta Suomessa. Rahasto myöntää vuosittain apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun ja näihin liittyviin hankkeisiin.
 
Tämän syksyn haussa olemme kiinnostuneita myös hakemuksista, joissa pyritään hyödyntämään ja/tai kehittämään Suomen venäjänkielistä mediaa venäjän kielen ja kulttuurin opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen yhteydessä.
 
Järjestämme apurahoista kiinnostuneille apurahainfon 13.9.2017 klo 15.30 - 17.30 osoitteessa Lintulahdenkatu 10 (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin). Ilmoittautumiset tilaisuuteen verkkolomakkeellamme 11.9. mennessä.